ecc

 1. Elton_Setan
 2. AnalogJ
 3. golfatx
 4. sfbayzfs
 5. realtomatoes
 6. zer0gravity
 7. muhfugen
 8. brinox
 9. zer0gravity
 10. Michael buehler
 11. Johnny Mnemonic
 12. RudeRubbish
 13. ullbeking
 14. Danic
 15. ullbeking
 16. RudeRubbish
 17. BenchZowner
 18. mrjayviper
 19. orson
 20. DWSimmons